0

Ѕолката и сухотата в гърлото, заедно или като отделни оплаквани€ са много чести в практиката.

ћогат да се по€в€т при различни забол€вани€. ўе изред€ н€кои от т€х.

 1. ’реми. ƒишане през носа се затрудн€ва, лигавицата на гърлото се дразни† и това води до чувството на сухота и болка.
 2. ¬ъзпаление на сливиците- болката е силно изразена, температурата е повишена, особено при гнойната ангина, болни€т е отпаднал.
 3.  оксаки вируси- това са чревни вируси, които се срещат през л€тото. Ѕолката в гърлото е придружена от повишена температура, безапетитие, главоболие, често се по€в€ва повръщане и болки в корема.
 4. јнгина при инфекциозна мононуклеоза. ќсвен болка в гърлото се наблюдава увеличение на лимфните възли, черен дроб и слезка, повишаване на температурата. Ѕоледуват предимно деца.
 5. Ћистериоза. „овек се зараз€ва от диви или домашни животни. “емпературата е повишена, налице е болка в гърлото, наблюдава се обрив по кожата.
 6.  андидомикози. „есто се среща при употреба на антибиотици. ¬одещи оплаквани€ са сухотата †и непри€тен вкус в устата.
 7. ¬сички стадии на сифилис.
 8. јбсцес в гърлото. “емпературата е фебрилна, болката в гърлото е много силно изразена, отвар€нето на устата е затруднено.
 9. ’роничен фарингит- водещи са сухотата в гърлото и чувство за чуждо т€ло в същото.
 10. јнеми€ .† —томашни и бъбречни забол€вани€.
 11. ќтрав€ни€ с олово, кобалт, живак, калиев перманганат.
 12. “уморни образувани€ в гърлото- в зависимост от† месторазположението се по€в€ват сухота, болка, гъгнив глас, чувство за чуждо т€ло.

ќт гореизброеното е видно, че оплаквани€та в гърлото могат да се дължат на различни забол€вани€, което налага консултаци€ с оториноларинголог за постав€не на диагнозата и правилно лечение.