0

Хъркането се възприема като значително битово неудобство на голяма част от хората.  В същото време , то е проява на нарушението на дишането по време на сън. Все още се спори относно истинските механизми на хъркането. Касае се за различни фази на обструкция на ГДП и основният симптом, който ги обединява е хъркането. Този феномен се среща доста често, като над 60 г. възраст хъркат над 60% от мъжете и 40% от жените. Хъркането предизвиква многобройни пробуждания, накъсване на съня, продължителността и дълбочината му се разстройват. От своя страна това води до грешки-професионален и битов травматизъм, интелектуална умора, промени в паметта, поведението и настроението, немотивирани депресии. Редица анатомични особености играят роля- къса, дебела шия, високо небце, съчетано с тясна уста, големи предни резци и голяма челюст, дебел език. Лечение:1. консервативно- редуциране на теглото, намаляване на консумацията на алкохол и цигари, костни прастинки, перорални препарати, капки/ временно подобрение/СИПАП терапия, апарат с назална маска/ твърде скъпо/ 2. оперативно- операция на основата на езика, пластика на меко небце, пластика на носна преграда, радиочестотна терапия.