2

Възрастовото намаление на слуха с напредване на възрастта се среща при всеки човек, независимо от това, дали  той има или не заболяване на ушите.

В резултат на стареенето настъпват и се развиват атрофични промени във всички структури и нива на слуховия анализатор. Променят се ушната мида, тъпанчето склерозира, настъпват остеопоротични промени на слуховите костици, нарушава се кръвоснабдяването на вътрешното ухо, в резултат на което загиват нервни клетки.

Възрастовото нмаление на слуха започва към 50 годишна възраст, като в повечето случаи се засягат и двете уши. Често се придружава от високочестотен шум. С напредването на възрастта индивидуалните различия нарастват.

Няма значими расово-генетични различия. Все пак фактори за по-бързото „стареене“ на слуха в развитите страни са  храна, климат, лекарства, шумова експозиция.

Лечение. Без подобрение с лекарствени средства. Слухопротезирането е основният метод, който подобрява комуникацията, трудоспособността, самочувствието на човека.

източник-ORL Кирил Попов


2 comments to “Презбиакузи”

  1. maria

    Къде най-добре биха излекували съпруга ми, на който е поставена диагноза „умерено диференциран плоскоклетъчен карцином на езика“?
    Благодаря за отзивчивостта!

  2. adi

    Бих Ви препоръчала института по онкология или лицево-челюстна хирургия. Успех.


Trackbacks/Pingbacks


Задайте своя въпрос