0

          Професионалните смущения на гласа са свързани с особените изисквания за ползването му при  известни професии или под влияние на неприятни въздейдствия от околната среда.

Първите се срещат предимно при певци, артисти, преподаватели, телефонисти, команден персонал. Продължителното говорене и грубото натоварване на гласа надхвърлят възможностите на нервно-мускувния апарат на гласовия орган.

Неблагоприятното влияние на атмосферни и климатилни условия, вредните  химични изпарения и газове също играят съществена роля в смущенията на гласа.

Оплакванията се изразяват в лесна уморяемост при говорене, промени в гласа, които се характеризират с понижаване на горната граница на гласовия обхват.

Лечението се състои в премахване причините за пренапрягане на гласа, чрез подходящо вокално обучение, правилна постановка на гласа .  При лица, изложени на вредни влияния- изваждане от средата.


Задайте своя въпрос